• 1923
30 Ekim Başbakan olarak İsmet Paşa’nın göreve gelmesi.

1 Kasım Fethi Okyar’ın Cumhuriyet devrinde T.B.M.M.’nin ilk başkanı seçilmesi.

 • 1924
3 Mart Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğullarının Türkiye dışına çıkarılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.

8 Mart Şeriat mahkemelerinin kaldırılışı.

20 Nisan Yeni anayasanın kabulü.

20 Kasım İsmet Bey’in başbakanlıktan istifası.

21 Kasım Fethi Bey’in yeni hükümeti kurması.

 • 1925

11 Şubat Şeyh Sait İsyanı.

4 Mart Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması, 2. İstiklal mahkemesinin
kuruluşu.

12 Nisan Şeyh Sait’in yakalanması.

3 Haziran Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılışı.

2 Eylül Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dini kıyafetleri ve memurların şapka giyeceklerine dair Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması.

25 Kasım Şapka Kanunu.

30 Kasım Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun.

26 Aralık Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında kanun.
 • 1926

17 Şubat Medeni Kanunun kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması).

1 Mart Yeni “Türk Ceza Kanunu”nun kabulü.
 • 1927

15-20 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Nutuk’unu okuması.
 • 1928

10 Nisan Anayasada değişiklikler yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin laik devlet karakterinin açıklığa kavuşturulması (Anayasada mevcut “Devletin dini islamdır” hükmünün kaldırılması).

24 Nisan Milletlerarası rakamların kabulüne dair kanun.

28 Mayıs Millet mekteplerinin açılması hakkında kanun. Türk vatandaşlığı kanunu.

1 Kasım Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un T.B.M.M.’den geçmesi.
 • 1930

3 Nisan Belediye seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü.

12 Ağustos Fethi (Okyar) Bey başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu.

17 Kasım Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetmesi.

23 Aralık Menemen’de inkilaplar aleyhine ayaklanma ve öğretmen yedeksubay Kubilay’ın şehit edilmesi.
 • 1931

26 Mart Ölçüler kanununun kabulü.

12 Nisan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu)’nunkuruluşu.
 • 1932

19 Şubat Halkevlerinin açılması.

12 Temmuz Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dili Kurumu)’nun kurulması.
 • 1933

26 Ekim Türk kadınlarına köy İhtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkının tanınması.
 • 1934

21 Haziran Mustafa Kemal’e TBMM’nin Atatürk soyadını vermesi.

3 Aralık Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun.

5 Aralık Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliği.
 • 1936

20 Temmuz Montreux Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması ve boğazların tamamen Türk hakimiyetine geçişi. Türk askerinin “gayri askeri” adı verilmiş bölgelere girmesi.
 • 1937

27 Ocak Hatay’ın bağımsızlığının Milletler Cemiyetinde kabulü.

25 Ekim Atatürk’ün Ankara’da son defa Cumhuriyet bayramı törenlerine katılması.
 • 1938

14 Ocak Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen “Saadabat Paktı”nın TBMM’ce onaylanması.

30 Mart Atatürk’ün hastalığı ile ilgili ilk resmi tebliğ.

19 Mayıs Atatürk’ün son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izlemesi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıkması.

20 Mayıs Atatürk’ün Mersin’de askeri geçit törenini izlemesi.

24 Mayıs Atatürk’ün Adana’da askeri geçit törenini izlemesi

3 Temmuz Antakya’da Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında askeri anlaşmanın imzası (Hatay’la ilgili).

5 Temmuz Türk birliklerinni coşkun sevgi gösterileri içinde Hatay’a, İskenderun’a girişi. Anlaşmada öngörülen yerlerde göreve başlaması.

2 Eylül Hatay Millet Meclisinin toplanması ve Tayfur Sökmen’in Devlet Başkanı seçilmesi.

17 Ekim Atatürk’ün ilk defa komaya girişi.

8 Kasım Atatürk’ün hastalığının ağırlaştığını bildiren raporların yeniden yayınlanmaya başlaması.